in company fisio

In Company Fysio
Al jaren schommelt het ziekteverzuim in Nederland rond 4,2%, dat betekent dat van de 1000 te werken dagen er 42 verzuimd werden. Naarmate een bedrijf meer medewerkers heeft loopt het percentage op, zo hebben bedrijven met meer dan 200 medewerkers een verzuim boven de 5%. Ook is het aantal keren dat medewerkers zich ziek melden hoger bij deze bedrijven.

Met In Company Fysio haalt u de fysiotherapeut in “huis”.
Werk-gerelateerde klachten – het woord zegt het al – ontstaan tijdens het werk, dus de plaats om dit aan te pakken is de werkomgeving zelf.

In Company Fysio richt zich op 3 pijlers;
1) preventie
dit omvat onder andere; inloop spreekuur, presentaties werkhouding en
leefstijlverbetering, werkplekinspecties, screeningstesten
2) trainen
dit omvat onder andere; ontspanningsoefeningen tijdens werk, coachen
leefstijlverbetering, wekelijks sportuurtje
3) behandeling
dit omvat de reguliere fysiotherapeutische behandeling op locatie

Maatwerk
In Company Fysio is een maatwerk project, in overleg met u wordt een Plan van Aanpak bepaald.

in company fysio